Alcoholpreventie

De preventiewerkgroep nodigde de spreker Michael Niclaus uit. Die kwam onze vijfdes vertellen wat de gevolgen zijn van overmatig drankgebruik!