Structuur 1A

Als je het getuigschrift basisonderwijs behaald hebt, dan start je in de A-stroom. In onze A-stroom zit je goed voor een stevig pakket Algemene vorming. Dit bereidt jou voor op de bovenbouw, dus op de tweede en de derde graad. In de A-stroom volg je het pakket basis of het pakket basis met verdieping.

De onderstaande video verduidelijkt de structuur van 1A. Misschien iets meer theorie, maar toch heel belangrijk. Even opletten, dus!

plus-uur          keuzepaketten 1A