Profiel voor deze richting

ECONOMIE-MODERNE TALEN

ECONOMIE-WISKUNDE

HUMANE WETENSCHAPPEN

LATIJN-MODERNE TALEN

LATIJN-WETENSCHAPPEN

MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN

WETENSCHAPPEN-WISKUNDE

LESSENTABEL DERDE GRAAD