In onze derde graad maak je een studiekeuze die je voorbereidt op een academische of professionele bachelor. We hechten daarom veel belang aan studiehouding en -methode. We zetten een stap verder in het zelfstandig werken. Samen met de raad van je vakleerkracht, klassenleraar en graadcoördinator stomen we je klaar voor het grote werk: studeren aan een hogoschool of universiteit.

 

lessentabel derde graad:

 

ECONOMIE
MODERNE
TALEN

 

ECONOMIE
WISKUNDE

 

HUMANE
WETEN-SCHAPPEN

 

LATIJN
MODERNE
TALEN

 

LATIJN
WETEN-SCHAPPEN

 

MODERNE
TALEN
WETEN-SCHAPPEN

WETEN-SCHAPPEN
WISKUNDE
a

WETEN-SCHAPPEN
WISKUNDE
b

Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4

Aardrijkskunde


1


1


1


1


1/2


1/2


1/2


1/2

Biologie - 1 - - 2 2 2 2/3
Chemie - 1 - - 2 2 2 2
Fysica - 1 - - 2 2 3 3
Natuurwetenschappen 2 - 2 2 - - - -
Zelfstandig wetenschappelijk werk - - - - - - - 2/0
Cultuurwetenschappen - - 4 - - - - -
Gedragswetenschappen - - 4 - - - - -
Commerc.taalgebruik 1 - - - - - - -
Duits 3 1 1 3 1/0 3 1/0 1
Engels 3 3 3 3 2 3 2 2
Frans 4 3 4 4 3 4 3 3
Spaans - - - 2 - - - -
Economie 5 5 - - - - - -
Latijn - - - 4 4 - - -
Esthetica 1 1 1 1 1 1/0 1 1
Wiskunde 3 6 3 3 5 5 8 6

TOTAAL


33


33


33


33


33


33


33


33

                 

 

PROFIELEN voor derde graad

INTERESSE-gebieden derde graad