Lessenrooster derde leerjaar: 

 

ECONOMISCHE
WETENSCHAPPEN

HUMANE
WETENSCHAPPEN

LATIJN

MODERNE
TALEN

NATUURWETENSCHAPPEN

Godsdienst 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1
Engels 3 3 2 3 3
Frans 4 4 3 5 4
Geschiedenis 2 2 2 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2 2
MEAV(*) 1 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 1 2
Nederlands 4 4 4 5 4
Wiskunde 5 4 5 4 5
Economie 4 - - 1 -
Beeld 1 1 1 1 1
Kunstbeschouwing - 1 - - -
Filosofie - 1 - - -
Sociologie en psychologie - 3 - - -
Latijn - - 5 - -
Wetenschap & IT - - 1 1 1
Communicatiewetenschappen - - - 1 -

TOTAAL


32


3232


32

(*) Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming (MEAV)