In het tweede leerjaar A krijgen de leerlingen:

  • 25u algemene vorming
  • 1u plusuur
  • 1u ICT (voor basis) en 1u ICT en economie (voor basis en verdieping)
  • een keuze uit de volgende basisopties:
    • Latijn (5u)
    • Moderne talen en wetenschappen (5u)
    • STEM-wetenschappen (5u)

Lessentabel 2de leerjaar: 

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Geschiedenis 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Frans 3
Nederlands 4
Wiskunde 4
Muziek 1
Beeld 1
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Plusuur 1
ICT (alleen voor basis) 1
ICT en economie (alleen voor basis met verdieping) 1

Basisoptie Latijn

Latijn 5

Basisoptie Moderne talen en wetenschappen

Moderne talen 2
Wetenschappen 3

Basisoptie STEM-wetenschappen

STEM-wetenschappen 5