het "Boekerietje"

De directeur heeft officieel ons "Boekerietje" geopend. Een plaats waar leerlingen en leerkrachten terecht kunnen om rustig in een hoekje met een boekje te lezen..

NIEUWSBRIEF HERFST 2022

Infobrochure Talent-is
2022-2023