Immaculata is...   

    beZORGd om elke leerling    

In de eerste plaats vinden wij het erg belangrijk dat jij je goed en betrokken voelt op onze school. Daarom staan we met ons team klaar om je volledig te ondersteunen. We zijn een school met een groot respect voor diversiteit. Dat is een rijkdom waaruit we heel wat kunnen leren van elkaar.

Je kan er zeker op vertrouwen dat je op onze school goed wordt opgevangen en dat er je een warme begeleiding aangereikt wordt.

   Zorgbegeleiding   

WARM ONTHAAL
We besteden heel veel aandacht aan een warm onthaal, en dat voel je meteen al eind augustus op onze ijsbrekersdag. Verder voorzien we de nodige activiteiten over de middag zodat je elkeaar op een vlotte en speelse manier leert kennen. Voor onze eerstejaars staan er enthousiaste supers klaar die helpen bouwen aan een goede klassfeer.

POSITIEF KLIMAAT
We werken als school heel hard aan een positief klimaat waarin er geen plaats is voor pesten. Als er zich toch een pestsituatie voordoet, dan pakken we die zo snel mogelijk aan en volgen we die ook op. We zoeken naar tips voor zowel leerlingen als hun ouders. Als leerling spreek je mee. We hebben een enthousiaste leerlingenraad, een leerlingenparlement en vergadering met GOK-verantwoordelijken waar voorstellen en verzuchtingen van de leerlingen beluisterd worden en waar, indien mogelijk, naar een constructieve oplossing wordt gezocht

HULPVRAGEN
Het is belangrijk dat ieder van jullie zijn hulpvragen kan en mag stellen. Leerkrachten op onze school zijn heel aanspreekbaar. We voorzien ook vier oudercontacten. Daarnaast kun je als ouder steeds je zorgen delen met de klasleerkracht en/of de graad- en zorgcoördinator. Het gesprek wordt discreet behandeld en samen zoeken we naar een goede aanpak voor de hulpvraag. Een goede leerlingbegeleiding loopt vlot als er kan gecommuniceerd worden in alle openheid, vanuit een wederzijds respect en vertrouwen. We werken daarbij heel nauw en goed samen met het CLB voor verder onderzoek en intensere ondersteuning bij bepaalde hulpvragen

BEGELEIDING OP MAAT
Bij leer-en ontwikkelingsstoornissen bieden we begeleiding op maat aan met basismaatregelen die afhankelijk van de noden aangevuld kunnen worden met individuele maatregelen. Als je bijvoorbeeld dyslexie hebt, kan je gebruik maken van het Kurzweil-programma om je proefwerk te maken. We voorzien ook een LAT-klas (Lokaal Aangepast Toezicht) waar leerlingen met een leer- en/of ontwikkelingsstoornis beschikken over meer tijd tijdens de proefwerken. Alle maatregelen worden in het team met graad- en zorgcoördinatoren besproken, samen met de directeur en een afgevaardigde van CLB.

De contactpersoon van onze school kan je contacteren via het Vrij CLB Veurne met jouw vragen en zorgen.

  Leerbegeleiging   

GOEIE KEUZES
Op basis van je talenten en je sterktes zorgen we dat je goeie keuzes maakt in je verdere studieloopbaan, zodat je helemaal kunt openbloeien. Wie weet ontdek je zo talenten waarvan je nog niet wist dat je die had.

In de eerste graad besteden we ook veel aandacht aan "leren leren". Je krijgt heel wat tips van de vakleerkrachten over hoe je je studies op de meest efficiënte manier kunt aanpakken. We bekijken samen hoe je studeert en waar we eventueel je manier van weken kunnen bijschaven.

EXTRA ONDERSTEUNING
We voorzien extra studie-ondersteuning over de middag in een vast lokaal met de leerkrachten van de hoofdvakken. Zo kan je extra uitleg krijgen wanneer je iets niet onmiddellijk begrijpt of wanneer je ziek bent geweest. Wanneer je blijft vastzitten met een bepaald leerprobleem, dan kun je steeds terecht bij de graad-en zorgcoördinator van jouw graad. Je kan hen telefonisch contacteren via het vaste nummer van de school of via het persoonlijke e-mailadres (voornaam.familienaam@talent-is.be).