ERASMUS+

Onze school werkt mee aan Europese onderwijsprojecten met de steun van de Europese commissie (Erasmus+). Dergelijke projecten ontwikkelen de Europese burgerzin van jongeren en leerkrachten. Ze kunnen leiden tot interessante contacten en verruimen de blik op de maatschappelijke en economische samenwerking op Europees niveau. 

 

VORIG PROJECT: SUSTAIN.ME

Dit schooljaar starten we opnieuw met een Europees samenwerkingsproject dat over twee schooljaren zal worden gespreid. Het heet Sustain.me en gaat dus vanzelfsprekend over duurzaamheid in alle aspecten van het leven. We werken samen met een school uit Arles (Frankrijk), uit Sevilla(Spanje), uit Rome (Italië) en uit Hamburg (Duitsland).   

Voor het project hebben we als doelgroep de 4des en de 5des gekozen. De andere jaren worden natuurlijk ook betrokken in ons project, zij het in mindere mate. De leerlingen uit de 4des en de 5des kunnen in aanmerking komen om mee te gaan naar een van de internationale vergaderingen.

Gedurende de 5 dagen van zo’n internationale vergadering worden er workshops georganiseerd met leerlingen van de partnerscholen om elkaar beter te leren kennen, om de resultaten van de onderzoeken voor te stellen, om de scholen en hun werking beter te leren kennen, … We gaan op uitstappen in de gaststad en de omliggende regio. Er wordt één dag gerekend voor de heenreis en één dag voor de terugreis. Het transport van en naar de bestemming, de uitstappen en het eten op de gastschool worden betaald door het project. De volgende internationale samenkomst heeft plaats in november in Rome. De laatste vergadering staat gepland in het 2de trimester in onze school en staat in het teken van duurzaam wonen.

De leerlingen, die zouden willen meewerken aan zo'n internationale vergadering, kunnen hiervoor ‘solliciteren’. Zes leerlingen mogen ons per internationale vergadering vervoegen en logeren ter plaatse in gastgezinnen. Een ideale gelegenheid om je horizonten te verbreden én je talen in de praktijk te brengen!

Erasmus+    2019-2022

Health & Safety                    

In juli 2019 kregen we het bericht dat het dossier voor een nieuw Europees KA229 project, dat we in november ervoor voorbereid en in maart ingediend hadden, ook goedgekeurd was. Zo zijn we, na Sustain.me, weer gestart voor een driejarige samenwerking met scholen uit Arles (Frankrijk), Braga (Portugal), Hamburg (Duitsland), Sevilla (Spanje) en Serres (Griekenland), deze keer rond een gezonde geest in een gezond lichaam of Healthy Body Healthy Brain, kortweg 2HB.

In september werd in alle scholen de selectieprocedure aan de doelgroep meegedeeld en de kernwerkgroep samengesteld. Bij ons werden 18 kandidaten weerhouden, zij vormen de kerngroep die de volgende jaren rond de verschillende thema's zal werken en dit in school zal proberen uit te dragen. Sinds eind september komen zij al wekelijks samen om de nodige afspraken te maken en werkresultaten voor te leggen, dit onder het goedkeurend oog van leerkrachten Els Dewaele, Stephan Flamand en Hanne Rossey die vooral zien hoe de leerlingen zelf de nodige initiatieven nemen.

In alle scholen was er intussen ook een wedstrijd om een logo te ontwerpen dat gedurende de drie jaar gebruikt zal worden. Bij ons gebeurde dat in de lessen PO van het 3de jaar en door enkele vrijwilligers. Het leverde verschillende mooie resultaten op. Het logo met de meeste stemmen (bovenaan) kwam uit Portugal.

                                                            

Van 17 tot 23 november was er al een eerste bijeenkomst in het Lycée Montmajour in Arles waar gewerkt werd rond het onderdeel emotioneel en sociaal welzijn. Het thema werd in de weken vooraf grondig voorbereid. Ter plekke gaven de leerlingen o.a. presentaties rond stress en welbevinden op school en suggesties om de bestaande tekortkomingen op te lossen. Er waren ateliers rond ademhalingstechnieken, oosterse geneeskunde, bewust omgaan met het lichaam (door sport of drama). In kleine internationale groepjes werden aspecten van het thema verder uitgewerkt om in de klassen voorgesteld te worden. Om de nieuwsgierigheid te prikkelen was er gelegenheid om de moleculaire keuken te ontdekken of zelf essentiële oliën uit lavendel te onttrekken. Anderen gaven uiting aan hun creativiteit tijdens een kunstatelier. Op cultureel vlak was er natuurlijk de verkenning van Arles - het kleine Rome - zelf, Marseille en een wandeling in de Calanques. Ook de 2HB-spelen - een ludieke competitie tussen de verschillende landen - zorgden voor een ontspannend moment.

De Franse school zorgde voor een uitstekende organisatie mede dank zij de inbreng van zowel de vele collega's als van chef kok Florence die zorgde voor een gevarieerd menu en afsluitende Provençaalse maaltijd. Ook de gastgezinnen - elke leerling logeert bij een lokale leerling thuis - waren een belangrijke factor in het welslagen van het verblijf. Tegen het eind van de week waren de banden veelal heel hecht geworden.

De volgende bijeenkomst vindt plaats van 9 tot 15 februari in Sevilla en heeft als thema "Cyber safety and cyber privacy" waar tijdens de wekelijkse bijeenkomsten de nodige voorbereidingen voor gemaakt worden. Hiertoe werden in alle klassen al een paar enquêtes gehouden. Intussen worden ook de voorstellen ter verbetering van het welzijn van de leerlingen op school verder uitgewerkt.

Leerlingen en leerkrachten uit de verschillende scholen.

Idès Gernaey, Marise Detavernier, Vania Arrieta-Alcántara, Marie Baert en Estée Van Loven

Met de trein van Rijsel naar Arles, met tussenstop in Avignon.

Een nieuw schooljaar en het Erasmus+ project draait meteen op volle toeren!

Erasmus+ : lange termijn uitwisseling met het Lycée Montmajour in Arles (Frankrijk)

Zaterdag 18 september. Na maanden wikken, wegen en vooral veel papierwerk, kunnen Alexandra Stan, Artuur Mouton, Eline Vermeersch en Jorden Seru - de vier leerlingen uit het vijfde jaar die zich vorig jaar al kandidaat stelden - eindelijk vertrekken. Over Rijsel en Avignon spoort het vlot tot in Arles waar het plaatselijke team en de gastgezinnen voor een warm welkom zorgen.

De zondag erop is bedoeld om wat te wennen aan de nieuwe leefomgeving, wat een toevallige ontmoeting in het historische centrum van Arles niet in de weg staat, het is immers open monumentendag.

Maandag volgt de eerste schooldag. 's Ochtends wacht een ontbijt voor alle leerlingen die aan het uitwisselingsproject deelnemen. Er zijn ook nog net twee Finse meisjes toegekomen en ook de drie Spaanse Erasmus+ leerlingen worden twee weken later verwacht. De rest van de voormiddag wordt besteed aan een verkenning van de school en de werkruimte en uitleg van de leer- en werkplatformen. En dan is het afscheid er al, na het middagmaal wachten de eerste lessen.

Van waar deze long term? In het kader van ons lopend Erasmus+ project 2HB - Healthy Body Healthy Brain, waar we met scholen uit Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Portugal en Spanje samenwerken, zit ook de mogelijkheid om een uitwisseling van lange termijn (minstens twee maanden) te organiseren. Dit trimester sturen zowel wij als de Sevillaanse school leerlingen naar Arles, volgend trimester doen de Franse leerlingen de omgekeerde beweging.

Het programma? Dat zit goed gevuld: naast het volgen van 20-23 lesuren in Lycée Montmajour, houden onze leerlingen ook op (begeleid) zelfstandige basis nog de leerstof bij van een aantal vakken hier. Voor de andere vakken maken zij een taak of volgen het vak ter plaatse. Af en toe hebben ze hiertoe via Teams contact met zowel de leerkrachten als de andere leerlingen van hun klas. Verder maken zij regelmatig een verslag op van de activiteiten in Arles en trainen zij tussendoor natuurlijk - intussen misschien al onbewust - hun taalvaardigheid in (vooral) het Frans en het Engels.

Dat dit een hele uitdaging is, is duidelijk: het was sowieso een stap in het onbekende. Hoe zal het gastgezin meevallen?  - Intussen weten we al dat dit "goed goed iedereen is super lief" is. Hoe zal alles praktisch verlopen? - Hier moest in het begin nog wat bijgeschaafd worden. Zal ik alles verstaan en me kunnen uitdrukken, zullen we goed kunnen meedraaien in de les? - Blijkbaar valt dat best mee: "Vos élèves se régalent! Tous les enseignants sont ravis également."

In elk geval ziet het ernaar uit dat onze leerlingen op 20 november met een extra koffer ervaring en cultuur- en taalverrijking naar huis zullen keren.

Erasmus days

Op 14 oktober gingen de Erasmus+ leden van het 6de jaar op bezoek bij de leerlingen van het eerste tot het derde jaar. Hier vertelden ze kort wat ons Erasmus+ project inhoudt.  De andere deelnemers stonden op de middag op de speelplaats.  Alle leerlingen die in het kader van Erasmus+ een dopperfles hadden besteld, konden ze bij deze enthousiaste leerlingen ophalen.  De speelplaats kreeg over de middag ook aangepaste muziek te horen doordat het radioteam muziek uit de verschillende deelnemende landen liet horen. 

Erasmus+ 2HB         

Internationale meeting in Serres - Griekenland    

Na twee jaar kon er weer een fysieke Erasmus+ bijeenkomst georganiseerd worden. De laatste week van februari vertegenwoordigden Fleur Van Damme (5 HWE), Julie Dumon (6 WWb), Noor Jonckheere (5 LWE) en Ruben Van Oostende samen met Mevr. Dewaele en Dhr. Flamand onze school tijdens de meeting in Griekenland. Het thema waarrond in het kader van het project "Healthy Body - Healthy Brain" gewerkt werd, was "Take care of your body". Onze leerlingen gaven enkele presentaties rond sport en gevolgen van Covid, net als interactieve workshops, o.a. rond een goede ergonomie in de klas. Dit alles werd vooraf grondig voorbereid. Er was ook een volgende ronde van de 2HB Olympic games, voor de gelegenheid gebaseerd op spelen als kubb, bollosmitto of pétanque (waar we de Fransen gezellig met een 8-0 naar huis stuurden). Verder waren er enkele bezoeken aan sportopleiding- of begeleidingscholen en een yoga sessie, sporttraining, initiatie Jiujitsu. In de ruimere omgeving werden het Amphipolis Museum en de Alistrati grotten verkend.

Een ander en niet te onderschatten aspect is het dagelijks leven. Het verblijf van een week in een plaatselijk gastgezin doet vele ogen open gaan, zaken relativeren en leidt spontaan tot een grote dankbaarheid, zowel voor de gastvrijheid ginder als voor alles wat hier als vanzelfsprekend gezien wordt.

Nog enkele van de reacties van onze leerlingen na afloop:

"The family who hosted me was very warm and sweet and did everything to make me feel comfortable." 

"The food was all really tasty, but the difference between amounts from Belgium and Greece is enormous. I noticed that in Belgium we eat way less than in Greece."

"The day trips and the Olympic games were my favorite, the time flew by! It was a great way to bond with the others. I enjoyed meeting them and they will stay in my memory for a long time. I hope to see some of them again." 

"It was nice to get to know the different cultures and realise that even when it’s not that far, there are still a lot of differences. Such as the hours of school and the routines." 

"I met a lot of fun people. Everyone was very enthusiastic and excited. So I really hope we stay in touch."

"Some people think that a week away for Erasmus is like an extra week of vacation, but it’s really not true. I am exhausted but it was worth it. This week was a great experience!"

Einde long term

Na hun verblijf van twee maanden vorig semester, kregen Alexandra, Artuur, Eline en Jorden vanaf half januari hun correspondenten op tegenbezoek. Ook die ervaring zit er intussen op. Na negen intense weken Immaculata keerden Auriane, Léa, Lou-Ann en Winona op zondagochtend 20 maart terug naar de thuisbasis lycée Montmajour in Arles. Voor allen weer business as usual, verrijkt met talloze ervaringen en herinneringen.

 

JUNI 2022 - Erasmus+ 2HB (Healthy Body Healthy Brain)

Healthy food - Braga (Portugal)

Van 15 tot 21 mei stond een nieuwe internationale Erasmus+meeting gepland. Na vele voorbereidingen tijdens de middagpauzes en thuis, trokken vijf leerlingen met Mevr. Dewaele en Dhr. Flamand naar Braga, waar voornamelijk gewerkt werd rond het thema gezonde en duurzame voeding. Op het programma enkele presentaties en workshops rond het Mediterraan dieet, de invloed van marketing op onze consumptie, de voedselkilometers, caloriewaarde van maaltijden, lezen en interpreteren van voedingslabels, bewaren van groenten door fermentatie. Allemaal zaken die volgend schooljaar aan bod kunnen komen in de lessen op school. Daarnaast was er natuurlijk ook tijd voor de culturele verkenning van Braga en Porto, maar op persoonlijk vlak had het informele gedeelte misschien wel de grootste impact, zoals blijkt de getuigenissen van de deelnemende leerlingen.

"Deelnemen aan het Erasmus+ project was een unieke, fantastische ervaring waardoor we o.a. veel nieuwe mensen hebben leren kennen, de kans hebben gekregen om Portugese delicatessen te proeven en om Portugal zelf te ervaren. Het constant moeten Engels spreken, het verblijven in een gastgezin, je openstellen naar de groep,.. zorgden er bovendien voor dat het ook een leerrijke ervaring was! Ook de Portugese mindset (no stress) heb ik meegenomen naar België. Kortom: het was een onvergetelijke week en ik zou iedereen aanraden om deel te nemen aan Erasmus+ wanneer je de kans krijgt!" (Steffi Pylyser - 4 L)

"Het is niet zonder een beetje stress dat ik België verliet richting Braga. Al eerder had ik overal rond de wereld gereisd maar nooit bij mensen die ik niet kende. Deze ervaring was op alle vlakken bijzonder speciaal. Wat me het meeste heeft getroffen is hoe snel we banden met de mensen daar hebben gelegd. We waren nochtans nooit in contact geweest of ze zelf gezien. De taal was zeker geen barrière. Door de hele dag Engels te spreken had ik zelf moeite om Nederlands en Frans te spreken. Ik leerde ook enkele Portugese woorden om samen met mijn gastgezin te communiceren. Onze banden met de mensen in Braga waren zo sterk dat we allemaal heel erg triestig waren toen de laatste dag aankwam. Het ging zo snel. We vertrokken al wenend terug naar België met de bus. We waren toch wel allemaal blij om onze familie terug te zien. Ik zou graag mijn gastgezin willen bedanken voor deze mooie week." (Juliette Rousseau - 5 HWE)

"Het was een geweldige kans om mee te mogen naar het buitenland voor Erasmus. Ik heb fantastische mensen en culturen leren kennen. Het waren telkens lange, maar supertoffe dagen vol nieuwe ervaringen. Ik heb veel bijgeleerd over zowel gezonde voeding als over de gewoontes en gebruiken in Portugal. Ook mijn gastgezin bestond uit hele lieve en warme mensen, net zoals iedereen die ik daar ontmoet heb. Het was een onvergetelijke ervaring." (Lotte Morel - 4 L)

"Het was echt zo een geweldige ervaring!! Ik heb kunnen reizen naar een prachtig land, daar andere culturen leren kennen, Portugal zelf ontdekt (historisch en gastronomisch) maar vooral vrienden gemaakt van over de hele wereld. Iedereen was er zo sociaal en gastvrij! De week is voorbij gevlogen en ik zou het zo weer opnieuw doen! Dit is iets dat je bijblijft voor het leven en waarvoor ik daarom ook heel dankbaar ben dat ik dit heb mogen doen! Ik raad dit echt iedereen aan!" (Amélie Vander Meeren - 4 WET)

"Mijn ervaring op Erasmus was geweldig! Ik heb veel nieuwe vrienden gemaakt en daarbij ook een sociale kant van mezelf ontdekt. Iedereen was er enorm gastvrij en ze konden niet gelukkiger zijn om te vertellen over de cultuur en geschiedenis van Portugal. Ik kon een weekje helemaal weg zijn uit mijn ‘gewoonlijke habitat’ en stapte in het gezin van iemand anders, waar ik natuurlijk met open armen werd ontvangen. Het was een onvergetelijke ervaring die ik voor niets zou inruilen. Zelfs nu nog heb ik contact met mensen uit Portugal, Spanje en alle andere landen. Ik zou aan iedereen willen vertellen dat als ze deze mogelijkheid krijgen, ze ervoor moeten gaan. Ik heb er de beste tijd van mijn leven gehad." (Amelia Grigoryan - 4 WET)

Innovatieve leertechnieken voor een gezond lichaam en geest - Arles (Frankrijk)

Een goeie week later trokken de leerkrachten, deze keer zonder leerlingen, naar Arles voor een driedaagse teachers training gericht op leertechnieken die proberen het lichaam en vooral de geest te activeren en te verlichten. Dit is immers een belangrijk onderdeel van ons huidige project, wat in de dagelijkse lespraktijk soms te weinig aandacht krijgt. We hopen volgend jaar zeker enkele zaken uit de workshops ofwel zelf in de lespraktijk toe te passen ofwel door te spelen naar de collega's van andere vakken en klassen. Inspiratie genoeg vanuit de workshops Drama, Art therapy, Dance of Breathwork. Even interessant voor ieders welzijn  was de sessie rond Professional Fulfillment.

NOVEMBER 2022 - Erasmus+

In het kader van de internationalisering en als uitloper van het Erasmus+ project 2HB, ontving Immaculata tijdens de derde week van oktober een delegatie leerlingen en leerkrachten uit Arles (Frankrijk), Braga (Portugal) en Sevilla (Spanje). Het hoofdthema was gezondheid en veiligheid in het dagelijks leven, met uiteenzettingen en workshops rond reanimatie, zelfverdediging, mentale veerkracht en kritisch denken, voorkomen van sportletsels, bestrijding van cyberpesten. Verder werd er tijd gemaakt voor een bezoek aan Ieper en het oorlogsverleden - jammer genoeg weer heel actueel - en aan Brugge. De leerlingen werkten ook korte lessen uit die zij in een aantal klassen konden presenteren, maakten plannen voor teambuildingdagen en gingen de sportieve uitdaging met elkaar aan tijdens de 2HB games. Dit alles verliep in het Engels, de gemeenschappelijke vreemde taal van de vier deelnemende landen.

Deze ontmoeting was niet alleen voor de bezoekende leerlingen heel verrijkend, maar ook voor de eigen leerlingen die aan de activiteiten deelnamen én voor de gastgezinnen die thuis een weekje internationaal gingen.

Een volgende meeting staat gepland in mei 2023 in Arles.

Enkele getuigenissen:

Erasmusstudenten ontvangen in je gezin maakt de Erasmuservaring des te beter. Je gastvrijheid krijg je dubbel en dik terug door het leren kennen van heel erg toffe mensen. De workshops en activiteiten op school waren zeer tof en goed voor een goeie groepssfeer. In de buitenschoolse activiteiten doe je superleuke dingen samen met de buitenlandse gasten. Zo zijn we een paar keer naar het strand gegaan, met de groep naar Brugge geweest en 's avonds met z'n allen gaan bowlen. Je leert ook de leerlingen van je eigen land beter kennen. Het is een heel erg toffe ervaring om nooit te vergeten! We zouden het zo opnieuw doen! Zeker een aanrader! (Lotte en Tine)

Het ontvangen van uitwisselingsstudenten was echt een onvergetelijke ervaring. Het was leuk om hen wat Belgische cultuur bij te brengen, eens samen naar het strand te gaan of gewoon eens gezelschapspelletjes te spelen in de avond. We hadden het super gezellig samen en we schiepen een band voor het leven! (Lowie)

The Erasmus experience was something I’ll never forget. It was awesome to meet new people and cultures. Hosting someone was nice and adventurous. I hope I get the chance to meet up again with everyone in the future. Thanks for coming to Belguim and giving us this opportunity.
Greetings!   (Fleur)

Fantastisch, zo kan ik mijn avontuur van Erasmus het eenvoudigst beschrijven. Wij hebben een geweldige Erasmus student uit Frankrijk mogen ontvangen en iedere seconde van de bijna volledige week was zoals uit een sprookje. Zowel de activiteiten die we binnen school deden als de namiddag naar Brugge en met de volledige groep naar het strand. Maar het thuis zijn en allerlei dingen leren over het leven in Frankrijk waren ook onvergetelijke momenten. Indien ze mij zouden vragen om nog eens mee te doen, zou ik geen moment twijfelen, uiteraard! (Charlotte)